Contact hoe klein dan ook!

Iemand zien, verbinding maken!

Daar draait het om.

Zeker ook bij mensen met dementie.